Uitgangspunten

We wensen vanaf de start met alle betrokken partijen op IJburg: bewoners, coöperaties, marktmeester, stadsdeel, politie, stichting ViiA en andere belanghebbenden te werken aan positieve beeldvorming van de vereniging. We zullen met elkaar draagvlak creëren voor onze ideeën, het spreekwoord luidt immers: onbekend maakt onbemind. Wij willen zichtbaar zijn in de wijk. Open communicatie en transparantie over onze doelen en het breed uitdragen van onze identiteit is wat ons onderscheidend maakt. Ook vertegenwoordigen we ruim 20% van de bewoners op IJburg. Dit biedt onze partners kansen en mogelijkheden om het beleid t.a.v. hun klanten via onze kanalen te communiceren.

.