Corona maatregelen in de Moskee

Vanaf heden zijn de onderstaande maatregelen van toepassing in de moskee  IJburg .

From now on, the following measures apply in the IJburg mosque.

– Mondkapjes is verplicht, zowel voor ,tijdens en na het gebed.

-Mouth caps are mandatory, both before, during and after prayer

– Eigen gebedskleed meenemen.

– Bring your own prayer rug.

– Handen ontsmetten bij binnenkomst.

– Disinfecting hands on arrival.

– Heb je verkoudheidssymptomen blijft thuis a.u.b. en laat je testen.

If you have cold symptoms, please stay at home and get tested.

Dank voor uw begrip.

Thank you for understanding.