Ramadan 2024

Assalamou ‘Alaykoum wa rahmatoulahi wa barakatouh, beste broeders en zusters,
We hebben een update voor de Taraweeh gebeden in de CVT. Er zijn extra dagen beschikbaar gekomen in de CVT. We kunnen op enkele dagen, op een later tijdstip, alsnog gebruik maken van de CVT. Op deze extra dagen zijn vrouwen en kinderen ook welkom (zie overzicht).
Alleen op 18 en 25 maart (in het blauw weergegeven) kunnen alleen mannen bidden op de 1ste etage van de CVT.
Houd op de dagen dat wij in de CVT bidden, rekening met de start- en eindtijden. Let op: op enkele dagen is de start tijd één uur later dan gebruikelijk. Neem je eigen gebedskleed mee en laten we er samen voor zorgen dat we geen overlast veroorzaken voor de buren bij het verlaten van de CVT. Wij hopen op jullie begrip.
Allahouma balighna Ramadan en moge Allah subhanahou wata’ala het vasten en de gebeden van ons accepteren.
Wassalamou ‘Alaykoum,
Namens het bestuur Moskee IJburg